Parterapi

HVORFOR GÅ I TERAPI SOM PAR?

For nogle par giver pligter, tidspres og manglende forventningsafstemning en afstand, som gør det svært at finde og bevare nærhed. For andre par har f.eks. års travlhed og manglende kommunikation skabt et gab af afstand, hvor fortroligheden er forsvundet. Savnet af nærhed og fællesskab giver utilfredshed og ensomhed.

Der kan være mange andre årsager til, at parterapi er en god ide. Måske genkender du/I et eller flere af følgende problemer:

 • Manglende tid og prioritering af sin partner
 • Sparsom kommunikation omkring betydningsfulde ting
 • Misforståelser fylder meget
 • Skænderier og uenighed
 • Ensomhed
 • Fravær af nærhed
 • Depression hos den ene af parterne
 • Børnene fylder meget
 • Mistro og usikkerhed
 • Arbejde fylder meget
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte børn og ekskoner/mænd
 • Stress hos den ene af parterne
 • Utroskab
 • Akutte kriser
 • Sorg og tab

Alt efter hvad problemet er, vil man i parterapi arbejde på at etablere/genetablere kommunikationen mellem jer. I skal arbejde med at snakke sammen og give udtryk for savn og ønsker. Måske har din partner forandret sig, siden I mødtes.

Det kræver opmærksomhed og interesse for hinanden at bevare nærheden. Det vigtige ved kommunikationen er ikke kun at tale og give udtryk for ønsker/behov, men også at lytte. Ofte tror vi, at vi ved hvad den anden mener, men har vi lyttet ordenligt efter?

Ofte kan små justeringer i hverdagen give mulighed for mere tid, bedre kommunikation og større nærvær.