Terapi

SÅDAN ARBEJDER JEG

Mit udgangspunkt for terapien vil altid være det, som du har brug for at arbejde med lige nu - som er besværligt, gør ondt eller gang på gang bliver en begrænsning for dig.

Det kan være akut opstået, kommet snigende over tid eller være et gammelt, kendt mønster, du ikke selv kan ændre på.

Uanset om du er i sorg, har en depression, lider af angst eller på anden måde er tynget, starter jeg altid et forløb med, at vi sammen forsøger at finde frem til, hvordan du får det bedre her og nu - så du får det nødvendige løft og energien til at arbejde med det, du har brug for. Det arbejde kræver nemlig overblik, mod og optimisme.

Alle mennesker har historier med sig - fra skolegang, ungdom, arbejdsliv osv. - som i større eller mindre grad påvirker livet nu.

Dernæst vil vi se vi på de oplevelser, belastninger og livsvilkår, der har været en del af livet indtil nu, og som har været med til at gøre dig til den, du er. Ofte er det netop disse livsvilkår, der giver problemer som f.eks. depression, angst, mistet overblik og generel tristhed. Ofte fylder belastningerne mest, og man overser de styrker og kræfter, man også besidder.

Hos mig vil vi arbejde os hen imod det mål, at du kan håndtere livet på en måde, som sætter dig fri af dine belastninger, så de ikke begrænser og hæmmer dig i dit liv. Vi arbejder på at få fat i styrkesiderne og finder frem til metoder, hvor de kommer i spil og bliver brugt. Dette giver energi, handlekraft og glæde, som kan være med til at vende dit liv til en mere positiv retning.

Ingen kan ændre på sin fortid, men vi kan arbejde med, at den ikke fylder, begrænser os og stjæler vores energi.

DU HAR HJULPET MIG!


Du er en værdifuld person for mig, Charlotte
Du har hjulpet mig, og jeg er kommet videre i mit liv.
Livet er fuldt af udfordringer og veje der skal overvejes og krydses, og jeg er stærk nok til at møde dem.

SMS fra klient