Terapi med unge

Mange unge oplever, at de i perioder har svært ved at finde fodfæste. Der stilles store krav om selvstændighed og det at træffe valg tidligt i livet.

Når du som ung får brug for terapi, kan det skyldes mange forskellige ting. Ofte er det dog sådan, at du ikke føler, at du har nogen, du kan snakke med om lige præcis det, der er dit problem.

Måske har du fortalt dine forældre om det, men I ved ikke, hvordan I skal løse det. Måske er dine forældre en del af problemet, og du kan derfor ikke snakke med dem om det.

Du oplever måske, at du føler dig trist, og at du har svært ved at koncentrerere dig. Hvis du går med problemerne for dig selv og de fylder dine tanker, kan du opleve at livet og din hverdag føles håbløs. Du oplever evt. at miste motivationen for det, du beskæftiger dig med i det daglige.

Genkender du et eller flere af nedenstående problemer, vil terapi måske være løsningen for dig. Terapi kan hjælpe dig med at genfinde livsmodet og glæden, så du kan leve dit liv fuldt ud.

Nogle af punktere har en uddybende tekst. Den ser du ved at klikke på punktet.

• Har du problemer i forhold til forældre?
• Har du problemer i forhold til forældres skilsmisse? (klik og se mere)

Forældres skilsmisse kan være meget svær at håndtere. Der kan være vanskelige valg at træffe. Hvor og hos hvem vil man bo?
Hvad stiller man op med sin vrede og bekymring? Hvad gør man, når man er ked af det og frygter for fremtiden?
Mange unge ved ikke, hvem de skal snakke med, fordi de er bange for at gøre forældrene mere kede af det, end de er i forvejen. Dette fører ofte til isolation og ensomhed.

• Føler du dig ensom?
• Har du lavt selvværd?
• Har du symptomer på depression? (klik og se mere)

En følelse af manglende vilje og lyst til helt almindelige hverdagsting. Man har ingen energi. Måske vil man ikke stå op om morgenen. Generelt er man påvirket af en trist grundstemning, hvor man er ked af det og ulykkelig det meste af tiden. Følelsen af afmagt fylder det hele.

• Lider du af tankemylder og søvnløshed

 

• Har du besvær med at fastholde skolegang - uddannelse - arbejde? (klik og se mere)

Manglende koncentration og motivation omkring skolegangen kan have mange årsager - problemer med forældrene og klassekammeraterne, lavt selvværd, stress osv. - og resultatet er, at du ikke trives i skolen og får for lidt ud af at gå der.

• Lider du af eksamensangst? (klik og se mere)?

Eksamensangst forhindrer dig i at vise, hvad du kan!
Mærker du eksamensangsten melde sig på banen ved tanken om sommerens forestående eksaminer?
Så er det nu, du skal gå i gang med at arbejde med den!
Det er vigtigt at arbejde med den. Tage “livtag” med den, for den går ikke væk af sig selv.

Det kan være meget svært for dig selv at finde ud af, hvorfor du er kommet i den situation, hvor angst fylder i dit studieliv.
Det kan være meget svært for dig selv at forstå, hvad der sker og hvorfor.
Det kan give dig en følelse af magtesløshed, opgivelse.
Måske spørger du:

  • “Hvorfor bliver jeg bange og mærker panik”?<

  • “Hvorfor bliver jeg tør i munden og svedig i hænderne?”

  • “Hvorfor bliver ordene inde i mig, og hvorfor står min hjerne stille?"

  • “Hvorfor banker mit hjerte helt vildt”?

  • “Hvorfor har jeg lyst til at stikke af”?

Eksamensangst skal man ikke finde sig i!
Eksamensangs kan der arbejdes med!
I et terapiforløb med konkrete redskaber/øvelser tilpasset dig kan jeg hjælpe dig til at tage styring og magt over angsten.

Det skal være DIG, der bestemmer over angsten - og ikke omvendt.

• Er du eller har du været udsat for mobning? (klik og se mere)

Mobning nu eller mobning da du var yngre kan give store problemer i forhold til dit selvværd. Det kan give problemer i forhold til venskaber og socialt liv i det hele taget. Det kan være svært at gennemføre skoledagen, og i værste fald fører mobning til selvskadende adfærd.

• Har du problemer med misbrug (klik og se mere)

Måske har du et eksperimenterende misbrug, som du fornemmer er ved at tage overhånd.
Ofte dækker misbrug over forskellige problemer, som du kan skubbe i baggrunden med alkohol, hash eller andre stoffer.
Du mærker ikke dig selv og de følelser, som følger med de problemer, du har (f.eks. lavt selvværd, social angst, bekymring, dårlig samvittighed m.m).

• Har du selvmordstanker?

Se evt. mere på forsiden under "Mere om hvordan jeg arbejder...".